என் வாழ்க்கை

ஓர் அசைப்படம்
அந்தப் பெரிய கட்டிடத்தின்
சுவரில்
சாலையில் செல்லும் வாகனங்களின் ஒளியால்.

நானே இருவராய்
அதை கவனித்தபடி.

எனக்குள்/எங்களுக்குள்
தர்க்கம்.
சிலசமயம் வசை.
பலசமயம் வெற்று வார்த்தைகள்.

கவனம் குவித்து
புறம் மறந்து
வாழ்கிறோம்/வாழ்கிறேன்.


Comments
2 responses to “என் வாழ்க்கை”
 1. முனைவர் இரா.குணசீலன் Avatar
  முனைவர் இரா.குணசீலன்

  கவிதை நன்று

 2. திண்டுக்கல் தனபாலன் Avatar
  திண்டுக்கல் தனபாலன்

  நல்ல வரிகள்…

  அருமை…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.