22 ஆண்டுகளாக ஒரே அறையில்

இருளை தவிர வேறு பொருளில்லை.
என் குரலை தவிர வேறு ஓலியில்லை.

தோல் எல்லாம் சொரசொரப்பாய் உதிர்கிறது.
தரையெங்கும் என் தலைமுடிகள் பரவி கிடக்கின்றன
.
காலும் கையும் ஒரே பணியை தான் செய்கின்றன
.
இந்த நான்கு சுவர்களை தாண்டி உலகம் அழிந்து போயிருக்கக்கூடும்
.

பஞ்சு மேகங்களாய் கடந்த கால நினைவுகள்
தெளிவில்லாமல் அவ்வபோது கனவில் தோன்றும்
.
என் பழைய மொழியில் உறுமல் மட்டுமே நினைவில் இருக்கிறது.

சமீபத்தில் தான் கற்று கொண்டேன்,
இந்த அறையில் என்னோடு வசிக்கும்
சிறுசிறு உயிரினங்களின் மொழியை
.

சிந்திக்க மறந்தேன்.
அதனால் வாழ்கிறேன்
.