கவிதை

பாதி எழுதி
வைத்து விட்டு போகும்
கவிதையின் மிச்ச வரிகள்
நான் திரும்பி வருகையில்
நிரம்பி இருக்கும்.


Comments
One response to “கவிதை”
  1. இதோ நிரப்ப வருகிறேன்… ஹா…. ஹா…

    அருமை… வாழ்த்துக்கள்…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.