பழுதாகிப் போன தண்ணீர் குழாய்

நம் வீடோ
அன்னிய இடமோ
பழுதாகிப் போன தண்ணீர் குழாய்
எப்போதும் பதட்டத்தை ஏற்படுத்துகிறது.
நினைவிற்கு வருகின்றன
சிறுசிறு சண்டைகளும்
அப்படியான சண்டைகளால்
என்றோ விட்டு போன உறவுகளும்.
தண்ணீர் குழாயைத்
திருகி திருகி சரி செய்ய பார்க்கிறேன்
என் பலங்கொண்ட மட்டும்.


Comments
One response to “பழுதாகிப் போன தண்ணீர் குழாய்”
  1. venkat s Avatar
    venkat s

    ஒப்பீடு அருமையாகவும் வித்தியாசமாகவும் இருந்தது
    மனம் கவர்ந்த பதிவு
    தொடர வாழ்த்துக்கள்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.