பழுதாகிப் போன தண்ணீர் குழாய்

நம் வீடோ
அன்னிய இடமோ
பழுதாகிப் போன தண்ணீர் குழாய்
எப்போதும் பதட்டத்தை ஏற்படுத்துகிறது.
நினைவிற்கு வருகின்றன
சிறுசிறு சண்டைகளும்
அப்படியான சண்டைகளால்
என்றோ விட்டு போன உறவுகளும்.
தண்ணீர் குழாயைத்
திருகி திருகி சரி செய்ய பார்க்கிறேன்
என் பலங்கொண்ட மட்டும்.