நினைவலைகள்

பாதி சொம்பு அரிசி எடுக்க
அடுக்கி வைத்த மூட்டைகளில்
மேல் மூட்டையை பிரிக்கவும்
கொட்டி விழுந்து தரையில் பரவிய அரிசி போல்
ஒரு நினைவு கோர்த்து இழுத்து வருகிறது பலவற்றை.


Comments
One response to “நினைவலைகள்”
  1. ரவிசங்கர் Avatar
    ரவிசங்கர்

    நன்று.**சொம்பில அரிசி எடுத்து இது வரை யாரையும் பார்த்தது இல்லையே??

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.