தூக்கத்தில் வாழ்பவர்கள்

நாய் முகம் போன்று அந்த வீட்டு முகப்பு.

சரிந்தே விடுவேன் என பயமுறுத்தும் நான்கு அடுக்கு.

படிக்கட்டுகளுக்கு கீழும் ஓர் அறை.

பக்கத்து வீட்டுக்காரர்களின் இரண்டு மூன்று அடியையும்

இணைத்து கொண்டு மூச்சு விட முடியாமல்

பம்மி பெருத்திருக்கிறது கட்டிடம்.

இல்லாத காருக்கு கட்டிய இடத்தில்

ஒரு கிழவி வைத்திருக்கிறாள்

300 ரூபாய் வாடகைக்கு ஒரு கடை.


எல்லாம் ஆழ்ந்திருக்கிறது கும்பகர்ண தூக்கத்தில்.

கிழவியருகே மட்டும்

மிஞ்சியிருக்கிறது கொஞ்சம் உயிர்ப்பு.