ஒரு வினாடியில் அழியும் கோடிக்கணக்கான சாத்தியக்கூறுகள்

ஒவ்வொரு வினாடிக்கு அடுத்தும்

கோடிக்கணக்கான சாத்தியக்கூறுகள்.

அத்தனையும் அழிந்து போகும்.

ஏதேனும் ஒன்றை தவிர.


கால இயந்திரத்தில் நம்பிக்கை இல்லை.

எனினும் ஒரு நொடியை மீட்டு கொடுத்தால்

இழந்த வாழ்வை மீட்டெடுத்திடுவேன்.

 

கடந்த காலத்தில் இருக்கிறது

உயிர்த்திருத்தலின் இரகசியம்.

வருங்காலத்தில் அல்ல.


Comments
One response to “ஒரு வினாடியில் அழியும் கோடிக்கணக்கான சாத்தியக்கூறுகள்”
  1. ♠ யெஸ்.பாலபாரதி ♠ Avatar
    ♠ யெஸ்.பாலபாரதி ♠

    //கடந்த காலத்தில் இருக்கிறது உயிர்த்திருத்தலின் இரகசியம். வருங்காலத்தில் அல்ல.// தல… அசத்தல் வரிகள்! நிறைய உள்ளர்த்தங்களைச் சொல்கிறது! ஆனாலும் இதற்கான வாய்ப்புகள் இல்லை என்னும் போது தான் 🙁

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.