பத்திரிக்கை அட்டை எப்படி இயற்றப்பட வேண்டும்?

ஆறு வித்தியாசங்களை சொல்லுங்கள்!


Comments
4 responses to “பத்திரிக்கை அட்டை எப்படி இயற்றப்பட வேண்டும்?”
 1. நவீன் Avatar
  நவீன்

  தாங்களே வித்தியாசத்தை சொல்லுங்கள்.
  அட்டை படம் மற்றும் பத்திரிக்கையானது எந்த ஒர் தனி மனிதனுக்கோ (அ)அமைப்பிற்கோ சாதகமாக இருத்தல் கூடாது

 2. நவீன் ஆனால் இரண்டு அட்டைப்படமும் ஜெவுக்கு காவடி தூக்குவது போலத்தான் இருக்கிறது 🙂

 3. Hi,

  This is Saravanan from Singapore. The first comment from Mr.Naveen was an excellent point. But now Jay is the First woman of the State of Tamil Nadu, may be the editor or the cover designer has shown her as the top story.

  Basically I’m a photographer and a Graphic Designer. At some point I still keep saying, the cover design has to improve a lot in India. Here in Singapore, the magazine covers are excellent, you would buy them for their covers.

  Thanks
  Saravanan Kuppusamy

 4. Saravanan Kuppusamy Avatar
  Saravanan Kuppusamy

  Hi,

  See the photographs and you will know what I mean,
  http://500dphotos.blogspot.com/2011/01/fireworks-photography.html

  Thanks
  Saravanan Kuppusamy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.