கடவுளைச் சந்திப்பதற்கு முந்தைய நாள்

கடவுளைச் சந்திப்பதற்கு முந்தைய நாள்

நாளை அப்பாயிண்ட்மெண்ட் கிடைத்திருக்கிறது.
அவரை…
அவரா அதுவா?
இது வரை சொல்லப்பட்ட பிம்பங்களில் 
எனக்கு நம்பிக்கையில்லை.
எப்படியிருப்பார்/எப்படியிருக்கும்?
இரவு முழுவதும் ஒரே சிந்தனை.
அங்கே என்ன வாசமிருக்கும்?
பார்ப்பதற்கு அழகா அசிங்கமா?
மனிதனா மிருகமா?
தாவரமா? நீரா?
காற்றா நெருப்பா?
அல்லது 
ஒன்றுமில்லாத அரூபமா?
அல்லது 
அங்கு அமர்ந்திருக்க போவது
உழல்

உழல்

புரவியின் மீது
தூக்க கலக்கத்துடன்
சோர்வுடன்
கண்கள் சொக்கியிருக்கும் வீரன்!
அவனைச் சுமந்தபடி
பழக்கப்பட்ட பாதையில்
தானாய் ஊர் திரும்பும் குதிரை!
அது போல
என் உடல்
தினமும்
தானாய் அதற்கான காரியங்களைச் செய்து கொள்கிறது.
கண் விழித்து குளிப்பது தொடங்கி
சாப்பிடுவது முதல்
பயணப்படுவது
தினசரி சந்திக்கும் மனிதர்கள் வரை!

எங்கும் எப்போதும்

எங்கும் எப்போதும்

யாருமற்ற வனாந்தரத்தில்
மனிதர்கள் புழங்கும் தெருக்களில்
அந்தரங்கத்தில்
பொதுவில்
எங்கும்
எப்போதும்
சன்னமாய் 
ஒலித்து கொண்டே இருக்கின்றன
காலத்தின் இரைச்சல்.
ஒரு பெண் மறுத்தலிக்கும் போது

ஒரு பெண் மறுத்தலிக்கும் போது

உங்களுடைய மென்மையான உணர்வுளை நசுக்கும் போது
தானாய் ஒப்பு கொள்ள வேண்டும்
தானாய் தலை வணங்க வேண்டும்
தானாய் அழ வேண்டும்
இதை நான் எதிர்பார்த்தேன் என
பொய்யாய் சொல்ல வேண்டும்
இறுதியில்
அதை அலட்சியமாய்
எடுத்தறிவது போல்
நடித்து
ஆத்மாவில்
ஒரு பங்கினை காவு கொடுக்க வேண்டும்!
இது தான் அந்த அவமானத்தின் விலை!!!… தொடர்ந்து வாசியுங்கள்...